Lovliggørelse af byggeri og miljøforhold i de Københavnske haveforeninger

Nyt fra Sep 2021

Københavns Borgerrepræsentation godkendte i marts 2021 en proces for lovliggørelse af eksisterende byggeri i haveforeninger på kommunalt ejet jord. I korte træk handler det om, at de nuværende bygninger skal brandsikres, at brandvæsenet skal have adgang til haveforeningen, hvis det brænder, samtidig med at miljøforholdene skal være i orden, herunder spildevand. Processen foregår i perioden 2021 – 2027.

I 2019 deltog to haveforeninger – HF Bryggen og HF Røde Mellemvej – i Københavns Kommune i et pilotprojekt, hvor målet var at få erfaring med, hvordan lovliggørelsen kan gennemføres bedst muligt. Københavns Ejendomme, KEID, er stadig i gang i de to haveforeninger, og har fået mange gode erfaringer undervejs, som tages med i det videre arbejde.

Hvilke haveforeninger skal lovliggøres?

Det er alene de haveforeninger, som ligger på jord ejet af Københavns Kommune, og hvor man må overnatte, som er en del af lovliggørelsesprocessen.

På siden www.kk.dk/kolonihaver er der samlet information om processen. Her kan bl.a. ses, hvilke haveforeninger, der skal igennem lovliggørelsesprocessen, samt hvornår de næste haveforeninger står for tur. Siden opdateres løbende.

Det er endnu ikke besluttet, hvad der konkret skal ske med daghaverne. Det er dog vores forventning, at de skal igennem den samme proces på et tidspunkt.

Sådan foregår lovliggørelsen

Arbejdet med at lovliggøre eksisterende byggeri og miljøforhold vil tage 2-3 år pr. haveforening.  Der startes op i 2021 i HF Engdal, HF af 1907 og HF Vestereng, og det forventes, at afslutte de sidste haveforeninger i 2027. En proces for lovliggørelse af en haveforening ser kort fortalt således ud:

Opmåling: KEID sørger for at måle haveforeningerne op, både byggeriet, lodderne og de øvrige arealer.

Brandsikringsplaner: Herefter går man i gang med at udarbejde brandsikringsplaner. Dette foregår i samarbejde med en brandrådgiver. KEID skal sørge for, at byggeriet er sikkert at bo i. Brandrådgiveren vil se på, om der skal gøres noget ved de enkelte bygninger, således at ilden ikke spredes i tilfælde af brand. Derudover skal brandrådgiveren også se på, om brandvæsenet kan komme til at slukke ilden.

Spilde- og regnvand: Der skal ses på spildevand og regnvand og sikre os, at de nødvendige tilladelser er på plads.

Forurening: Der skal ses på forureningen, der hvor jorden er forurenet, og sikre at de nødvendige tilladelser er på plads.

Tinglyst deklaration: Når ovennævnte ting er på plads, laver KEID en deklaration for hver haveforening, som bl.a. indeholder bestemmelser om, hvordan der må bygges i haveforeningerne fremover. Deklarationen bliver tinglyst på haveforeningens matrikel.

Herefter er lovliggørelsen afsluttet for den pågældende haveforening.

Hvad sker der nu?

KEID har september 2021 startet processen for de næste tre haveforeninger op. Bestyrelserne i de omtalte haveforeninger vil blive inviteret til et møde, hvor processen drøftes.

Kolonihaveforbundet og Kreds 1 er tæt involveret i processen omkring lovliggørelse af eksisterende byggeri. Der er nedsat et koordinationsforum for lovliggørelse af kolonihaver i København, hvor KEID, TMF, Kolonihaveforbund og Kreds 1 er repræsenteret. Dette koordinationsforum mødes fast fire gange årlige, eller oftere, hvis der er behov for det. Spørgsmål til processen kan sendes til Kreds 1 på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Kredsen vil så sørge for at jeres spørgsmål besvares.Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

December

  • Dec 20
    Kontoret holder lukket onsdag den 20. december 2023Ons. 20 Dec, 2023 (22:00 - 23:00)Kontoret holder lukket den 22 december  Vi holder også altid lukke den sidste onsdag i måneden. Så vil vil gælde os til at se jer igen på kontoret onsdag den 3 Januar 2024 Rigtig glædelig jul fra  Kreds Syd