Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Undersøgelse om affaldsgebyr 2022

Kære Bestyrelser i haveforeninger inden for Københavns Kommune

I maj måned udsendte kredsen et spørgeskema til jer alle vedrørende stigninger på affaldsgebyrer for 2022. Jeres tilbagemeldinger brugte kredsen til at dokumentere et misforhold i opkrævningsmetoden, der klart påførte det store flertal af foreningerne en voldsom prisstigning. 

Ud fra svaret til kredsen fra Borgmesteren/Vicedirektøren kan det konkluderes, at der ikke vil blive ændret på opkrævningerne for 2022. Dog meddeles det at der for 2023 vil ske ændring for madaffaldsgebyret således, at det helt bortfalder og bliver en del af restaffaldsgebyret.

Jeg medsender korrespondancen, således at bestyrelsen kan forholde sig til affaldshåndteringen i 2023 

Med venlig hilsen og tak for tilbagemeldingerne

Kurt Arend Hansen

Næstformand

Affaldsgebyrer_-_Brev_til_borgmester.pdf

Affaldsgebyrer_-_Svar_til_Kolonihaveforbundets_Kreds_1.pdf

 Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

December

  • Dec 20
    Kontoret holder lukket onsdag den 20. december 2023Ons. 20 Dec, 2023 (22:00 - 23:00)Kontoret holder lukket den 22 december  Vi holder også altid lukke den sidste onsdag i måneden. Så vil vil gælde os til at se jer igen på kontoret onsdag den 3 Januar 2024 Rigtig glædelig jul fra  Kreds Syd