Kolonihaveforbundet Hovedstaden syd's historie


Kreds 1, blev startet den 28 februar 1982. Den meget store Københavnskreds, blev delt op i 4 selvstændige kredse.
Kreds 1, skulle herefter dække København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.

I 1982 i alt 7200 haver.

Forud for denne opdeling, var der gået nogle år (1975-1982), hvor der havde været talt meget om, hvorledes man på bedst mulig måde fik delt det store arbejdsområde, som i øvrigt krævede en stor indsats af de også dengang frivillige medarbejdere.

Københavnskredsen havde på det tidspunkt 18000 medlemmer og havde kontor i Gothersgade 151. Kredsen var delt op i nogle mindre distrikter, men hele den overordnede ledelse blev samlet i Gothersgade, hvor man havde kontortid 2 aftener om ugen i 2 timer.

Dette var slet ikke tilstrækkeligt og meget ofte måtte der arbejdes udover kontortiden for at klare arbejdspresset.

Kredsbestyrelsen bestod dengang af 22 medlemmer, og som alle sikkert kan forstå, var det ofte mere end almindeligt svært, at blive enige om de mange beslutninger der skulle tages.

Den senere kredsformand for kreds 1, Eybert Madsen, blev ansat i 1974 som hjælp i ekspeditionen og fik således lært, hele organisationen at kende, ud i alle hjørner.

Dette skulle senere vise sig at blive til stor nytte for den nystartede kreds 1.

Københavnskredsen har haft flere markante formænd, bl.a. Christian Green fra H/F Kløvermarken.

Han blev senere efterfulgt af, Børge Andresen, som bestred posten i 18 år (1961-1979.) I 1979 blev Børge Andresen valgt som formand i kolonihaveforbundet for Danmark.

Han blev efterfulgt af, Johannes Hansen, som beklædte posten frem til opdelingen i 1982. Johannes Hansen var desuden konsulent for Københavnskredsen, helt tilbage fra 1950, og frem til midten af firserne.

Repræsentantskabsmødet i 1982, blev afholdt på hotel Sheraton. Her fik man, om formiddagen nedlagt Københavnskredsen, og om eftermiddagen blev de 4 nye kredse oprettet.

Første kredsformand for Kreds 1, blev føromtalte Eybert Madsen, som endvidere var formand for A/F Rågårdskær på Tømmerupvej i Tårnby Kommune.

Han blev valgt på Repræsentantskabsmøde i 1982 og besad posten frem til 1995.  Preben Jakobsen der var formand i H/F Sydgrænsen blev valgt som Kredsformand, hvilket han virkede som frem til 2007, hvor han blev valgt som Forbundsformand for Kolonihaveforbundet for Danmark.

Hans efterfølger blev Knud Arne Sebens, der kommer fra H/F Sønderbro ved Artillerivej, hvor han har fungeret som formand i 26 år. Har endvidere siddet i Kredsen siden 1992, og blev så valgt som Kredsformand i 2007, hvilket han virkede som - frem til Repræsentantskabsmøde i 2013, hvor han valgte at gå på pension.

På mødet blev næstformand i Kreds 1 Nils Tornbo valgt som formand for kredsen.

Den 5. marts 2014 blev næstformand i Kreds 1, Amy Lauridsen valgt som formand for Kreds 1. Amy kommer fra H/F Søndervang, hvor hun har deltaget aktivt i bestyrelsen i 25 år.

Først som bestyrelsesmedlem i 5 år - dernæst som formand i 20 år. Kreds 1, består i dag af 72 foreninger med 6621 medlemmer.

På sidste kongres i Kolonihaveforbundet 2016 blev det vedtaget af Kreds 1 skulle skifte navn til Hovedstaden syd.Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

Juli

  • Jul 18
    Vurderings kursus for nye vurderings folk den 18 juli 2024Tor. 18 Jul, 2024 (16:00 - 21:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Kurset bliver hold i 3F lokaler på Saltvørksvej 68, 2770 Kastrup https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser