Bestyrelsens ansvar i forbindelse med vurdering

Kredsen holder hvert år en masse kurser, for vurderingsholdene i foreningerne. Der kommer tit spørgsmål på, hvad vurderingspersons ansvar, og hvad bestyrelserne har ansvar for at gøre, når der skal vurderes. Kredsen havde derfor forsøgt, at afholde et fyraftensmøde i foråret 2023, med dette i fokus.. Der kom desværre ikke nok tilmeldinger, til at det kunne afholdes, så vi blev nød til at aflyse.

Derfor har vi så lavet dette skriv, der er taget ud fra vurderingsreglerne, og det materiale vi bruger til vore kursister, og som er vedtaget på kolonihaveforbundes kongres.

- Hvert år vælges vurderingsfolk på generalforsamlingen.

- Vurderingsudvalget er et selvstændigt udvalg valgt direkte af  generalforsamlingen.

- Foreningen kan vælge at benytte en anden haveforenings vurderingsudvalg. Kontakt evt. kredsen for dette.

- Der vælges minimum 3 personer, som ikke må udgøre et flertal i bestyrelsen.

- Der er kursuskrav for nye vurderingsfolk samt opdatering hvert andet år.

- Kolonihaveforbundets vurderingsrapport skal benyttes.

- Gebyr for vurdering fastsættes af forening og betales af sælger.

- Ejererklæring udleveres af bestyrelsen til sælger, som afleverer den udfyldt og underskrevet til bestyrelsen, som herefter giver den til vurderingsudvalget. Der kan ikke vurderes hvis ejererklæringen ikke er til stede. Dette dog undtaget ved dødsbo.

- Bestyrelse / generalforsamling beslutter om der skal kræves EL-attest.

- Vurderingsudvalget beslutter selv, om der vurderes hele året.

- En vurderingsrapport er gældende i 12 mdr. fra den dato, den er endeligt godkendt  af samtlige vurderingsfolk. Rapporten kan dog kun benyttes ved et salg / overdragelse.

- Det er kun bestyrelsen der kan beslutte, at et hus dømmes til nedrivning, hvis hovedhuset er værdiansat til kr. 0,00.

- Løsøreliste afleveres til bestyrelsen – max kr. 65.000. Det er bestyrelsen som skal påse, at prisen holder sig inden for den tilladte max. Grænse.

- Et hus må ikke sælges før samtlige vurderingsfolk har godkendt vurderingen samt at vurderingen er afsluttet. Dette kan ses på forsiden af vurderingen.

- Det er bestyrelsen som skal oplyse om ankemulighed til både køber og sælger. Der er 14 dages frist for dette, fra køber / sælger har modtaget vurderingen. I København kan både bestyrelse, køber og sælger anke.

- Det er bestyrelsen som skal sørge for, at vurderingsudvalget har adgang til computer samt adgang til tidligere rapporter, tegninger og andet relevant materiale for at kunne foretage vurderinger.Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

Juli

  • Jul 18
    Vurderings kursus for nye vurderings folk den 18 juli 2024Tor. 18 Jul, 2024 (16:00 - 21:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Kurset bliver hold i 3F lokaler på Saltvørksvej 68, 2770 Kastrup https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser