Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev Januar 2023

Kære bestyrelse

Godt nytår.

Kolonihaveforbundet og Kreds 1s advokat Pia L. Nielsen har lige før jul modtaget svar på brev af 11/8 2022 angående Københavns Kommunes nye administration af byggeloven i forhold til kolonihaver. Der er dog ikke svar på de mange spørgsmål som er stillet i skrivelsen. KEID udtrykker, at man fortsat ønsker at lovliggørelsen realiseres i et samarbejde med Kolonihaveforbundet og de enkelte kolonihaveforeninger. De oplyser, at der er en invitation på vej fra direktionerne i Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen til Kolonihaveforbundets formand Karsten Kehlet og den øvrige ledelse samt Kreds 1. På mødet ønsker man det videre samarbejde drøftes.

Forud for mødet vil Københavns Ejendomme og indkøb (KEID) sende oplæg til konkrete brandsikringsplaner for de to pilothaver HF Bryggen og HF Røde Mellemvej. Ligeledes vil vi få økonomisk estimat for implementering af brandplaner og udgifter til lovliggørelse for de to pilothaver.

På mødet vil KEID også fremlægge et nyt kontraktudkast til kolonihavelejekontrakt gældende fra den 1. januar 2025.

Vedrørende lokalplan for de ni kolonihaver i Tårnby Kommune er der kommet svar fra Planankenævnet på vores indsigelse . Det eneste som vi har fået medhold i er, at det er blevet tilladt at etablere hems.

Lørdag den 11. februar 2023 afholder kredsen "legestue" for vurderingsfolk, som tidligere har været på vurderingskursus. Arrangementet afholdes i 3Fs lokaler på Saltværksvej 68 i Kastrup, i kælderen, i tidsrummet fra kl. 10 - 14. Der er ikke tilmelding til arrangementet, man kan blot komme og tale, stille spørgsmål til vores undervisere, samt drøfte spørgsmål med de øvrige vurderingsfolk. Arrangementet foregår helt uformelt! 

Giv venligst denne meddelelse videre til foreningens vurderingsfolk. Vi sørger også for, at der er lidt te / kaffe samt lidt sødt undervejs.

Jeg skal også minde om kredsens repræsentantskabsmøde, som afholdes onsdag den 26. april 2023, kl. 18.30, hvor vi håber på stort fremmøde. Ifølge kredsvedtægtens §3, stk. 4 skal forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, være formanden i hænde senest den 1. februar.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

Formand

18.01.2023Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

Juli

  • Jul 18
    Vurderings kursus for nye vurderings folk den 18 juli 2024Tor. 18 Jul, 2024 (16:00 - 21:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Kurset bliver hold i 3F lokaler på Saltvørksvej 68, 2770 Kastrup https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser