Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev Februar 2023

Kære alle

Der er planlagt nye vurderingskurser både for nyvalgte som eksisterende vurderingsfolk følgende datoer:

Brush up kursus den 18.04.2023 - den 20.04.2023 - den 08.06.2023

Kursus for nyvalgte den 09.05.2023

Alle fire kurser er lagt på kredsens hjemmeside, så der er allerede nu mulighed for at tilmelde sig. Hvis kurserne bliver overtegnede, vil der følgende blive tilbudt flere.

Som vanligt bedes bestyrelsen orientere foreningens vurderingsfolk om de nævnte kurser.

Som noget nyt tilbyder vi et fyraftensmøde for bestyrelser, hvor der bliver mulighed for at drøfte, hvilke opgaver bestyrelsen har i forbindelse med en vurdering. Dette arrangement er også tilgængeligt på kredsens hjemmeside. Der er i alt 25 pladser, og viser det sig, at der er flere interesserede, vil der blive tilbudt flere. Det skal nævnes, at sidstnævnte arrangement ikke koster noget og bliver afviklet den 25.05.2023.

Forbundskontoret beregner hvert år i december det kommende års indekstal, der ligger til grund for de priser, som vurderingsudvalgene prisfastsætter havens anlæg og bebyggelse efter. Der har i flere år hersket udbredt utilfredshed med, at det indekstal der ligger til grund herfor er to år gammelt, hvilket bevirker, et efterslæb i prisfastsættelsen. 

Købs- og Salgsudvalget har derfor foreslået at indekstallet for 2023 sættes til 108,6, hvilket giver en stigning på 5%. Tallet er beregnet på baggrund af pristallet fra juli - december 2021 og januar - juni  2022. På Hovedbestyrelsesmøde i weekenden blev dette forslag vedtaget, og er klar til brug fra 1. marts 2023.

Hvis nogle foreninger står for at skulle vurdere haver inden den 1. marts, er det en god ide, at oplyse sælger om dette, således at man har mulighed for at udskyde vurderingen til efter omtalte dato. Det nye nævnte pristal vil fremadrettet ligge til grund for kommende beregninger.

Til slut en reminder om kredsens repræsentantskabsmøde, som afholdes onsdag den 26, april 2023 i 3Fs lokaler i Kastrup.

Venlig hilsen

Amy Lauridsen

formand

08.02.2023Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

Juli

  • Jul 4
    Vurderings kursus Bruch Up Tor. 4 Jul, 2024 (16:00 - 20:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Kurset bliver hold i 3F lokaler på Saltvørksvej 68, 2770 Kastrup https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser
  • Jul 18
    Vurderings kursus for nye vurderings folk den 18 juli 2024Tor. 18 Jul, 2024 (16:00 - 21:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Kurset bliver hold i 3F lokaler på Saltvørksvej 68, 2770 Kastrup https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser