Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev Marts 2023

Kære alle

I fortsættelse af Kolonihaveforbundets Kongres i efteråret har Hovedbestyrelsen i sidste måned nedsat et Andelshaveudvalg. Dette med henblik på, at se på regler og vilkår for andelshaverne i forbundet. Hvis nogle af kredsens andelsforeninger har ting de gerne vil have, at udvalget skal se på, er i selvfølgelig velkommen til at sende det til kredsen. Vi vil så sørge for, at materialet kommer videre til udvalget.

På kongressen blev forskellige ting i den obligatoriske kredsvedtægt ændret. Den opdaterede version af kredsvedtægten kan findes på kredsens hjemmeside.

Den 30. marts 2023 er kreds og forbund indbudt til møde med direktionerne fra KEID og TMF på Københavns Rådhus. Der skal drøftes lovliggørelse, kloakering og lejekontrakt. Vi vil selvfølgelig følge op på dette i forbindelse med kredsens repræsentantskabsmøde den 26. april 2023.

På kredsens hjemmeside er der nu mulighed for at tilmelde sig til vurderingskurser i kredsen.

Ligeledes kan man på forbundets hjemmeside tilmelde sig forskellige kurser for bestyrelser. Fremadrettet er Kolonihaveforbundets kurser er gratis at deltage i.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

formand Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

Juli

  • Jul 18
    Vurderings kursus for nye vurderings folk den 18 juli 2024Tor. 18 Jul, 2024 (16:00 - 21:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Kurset bliver hold i 3F lokaler på Saltvørksvej 68, 2770 Kastrup https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser